Visit to Egypt, September 2012 - foreignminister
Foreign Minister Carr with Yemeni Foreign Minister Abubakr al-Qirbi - 6 September 2012 - Cairo

Photo: Roger Anis

Foreign Minister Carr with Yemeni Foreign Minister Abubakr al-Qirbi - 6 September 2012 - Cairo

Photo: Roger Anis